VÅRE KURS

Våre kurs er bygd opp rundt Friluftsakademiet`s nærnaturveilederutdanning. I bunnen ligger grunnkurs Nærnaturveuileder som er et variert kurs med fokus på nærnaturens mange muligheter. Som påbygning har vi satt opp mange ulike kurs i 2023. Disse kursene kan deltagerne velge fritt mellom i nærnaturveilederutdanninga. Grunnkurs pluss 1-ett påbygningskurs gir sertifikat nærnaturveileder. Kursene kan tas i motsatt rekkefølge. Alle kan delta på alle kurs uavhengig av forutsetninger.

Kursene kan betales via faktura eller bedriftsvipps: 607247. Orgnr: 820602412

Alle disse kursene kan kjøpes av firma og holdes i eget nærmiljø eller de blir arrangert av oss som påmeldingskurs rundt omkring i Norge. Følg med på facebook under arrangementer for å se programmet. Facebook: https://www.facebook.com/endringmednatur/?ref=bookmarks

Kurssesong er 1.april til 1.november. Vi tar også på oss enkeltstående kurs utenom sesong.

Kurs:

  • Grunnkurs Nærnaturveileder

Innhold: Naturleiker, friluftsaktiviteter, gruppeaktivitet natur, bygge hyttelandsby, lage opplevelsesområder, læring i natur, knuter og øve/reflektere over naturveilederrollen.

Påbygingskurs nærnaturveileder(kan også tas enkeltstående):

  • Fysisk aktivitet og motorisk læring ute

Innhold: Naturbevegelser, koordinative egenskaper i natur, naturens muligheter for bevegelser, naturleiker, sanseøving i natur, lage bevegelsesområder/løyper og lage bevegelsesaktiviteter ute (øving)

  • Mat i groper og steinovner

Innhold: Bygge steinovner, kokegroper og ulike bål/båloppheng. Lage redskaper og ulike måter å lage utemat på. Lage ulike retter fra naturen/butikk ute, gruppevis lage koldtbord med fremføring.

  • Relasjonsbygging i natur

Innhold: Lekeslåssing, gruppevise konkurranser, trygghetsøvelser, «Mesternes Mester», naturleiker, bygge i natur sammen, stillhet og samtale. Vi bygger Lag!

  • Naturlekeplass

Innhold: Vi bygger naturleikeapparater med veiledning i forhold til sikkerhet, knuter og materialer. På slutten av dagen har vi laget en naturleikeplass med enkle midler.

  • Språklæring i natur

Innhold: Begrepslæring i natur, sanse og utforske, erfaringsbasert læring, natur, leke med ord og uttrykk, naturlig språklæring

  • Uteskole

Innhold: Dybdelæring i natur, tverrfaglig læring, hvordan undervise i ulike fag ute, lærererollen i natur, muligheter i Læreplan 2020 for uteskole.

  • Natur-helse-livskvalitet.

Innhold: Skogsbad – en reise i sansenes verden, fysisk aktiviteter i natur, mindfulness i hengekøye, bålsamtaler, bevisstgjøring av følelser

  • Endre bedriftskulturen med natur, refleksjon og aktivitet Innhold: Bålsamtaler, gruppevis mestring, fellesøvelser, samtaler i små grupper, stillhet og ettertanke, og endringsstrategier.