VÅRE KURS

Våre kurs er bygd opp rundt Friluftsakademiet`s nærnaturveilederutdanning. I bunnen ligger grunnkurset som er en variert kurs som setter fokus på nærnaturens mange muligheter. Som påbygning har vi satt opp ni ulike kurs i 2022. Disse kursene kan deltagerne velge fritt mellom i nærnaturveilederutdanninga. Grunnkurs pluss 1-ett påbygningskurs gir sertifikat nærnaturveileder. Kursene kan tas i motsatt rekkefølge. Alle kan delta på alle kurs uavhengig av forutsetninger.

Alle våre påmeldingskurs koster kr 1700. Det kan sendes faktura eller betales på bedriftsvipps: 607247

Alle disse kursene kan kjøpes av firma og holdes i eget nærmiljø eller de blir arrangert av oss som påmeldingskurs rundt omkring i Norge. Følg med på facebook under arrangementer for å se programmet. Facebook: Endring foredrag-opplevelser-kurs

Kurs:

  • Grunnkurs Nærnaturveileder

Innhold: Naturleiker, friluftsaktiviteter, gruppeaktivitet natur, bygge hyttelandsby, lage opplevelsesområder, læring i natur, knuter og øve/reflektere over naturveilederrollen.

Påbygingskurs nærnaturveileder(kan også tas enkeltstående):

  • Fysisk aktivitet og motorisk læring ute

Innhold: Naturbevegelser, koordinative egenskaper i natur, naturens muligheter for bevegelser, naturleiker, sanseøving i natur, lage bevegelsesområder/løyper og lage bevegelsesaktiviteter ute (øving).

  • Mat i groper og steinovner

Innhold: Bygge steinovner, kokegroper og ulike bål/båloppheng. Lage redskaper og ulike måter å lage utemat på. Lage ulike retter fra naturen/butikk ute, gruppevis lage koldtbord med fremføring.

  • Relasjonsbygging i natur

Innhold: Lekeslåssing, gruppevise konkurranser, trygghetsøvelser, «Mesternes Mester», naturleiker, bygge i natur sammen, stillhet og samtale. Vi bygger Lag!

  • Naturlekeapparater

Innhold: Vi bygger naturleikeapparater m/veiledning, sikkerhet, knuter og vurderer materialer. På slutten av dagen har vi laget en naturleikeplass med enkle midler.

  • Språklæring i natur

Innhold: Begrepslæring i natur, sanse og utforske, erfaringsbasert læring, natur, leke med ord og uttrykk, naturlig språklæring

  • Natur og tradisjonsleiker

Innhold: Lære nye naturleiker, fri og styrt leik, naturen som leikearena, lær tradisjonsleiker i natur.

  • Uteskole

Innhold: Dybdelæring i natur, tverrfaglig læring, hvordan undervise i ulike fag ute, lærererollen i natur, muligheter i Læreplan 2020 for uteskole.

  • Praktisk førstehjelp

Innhold: