NÆRNATURVEILEDER -UTDANNING

Naturveilederutdanninga er bygd opp av grunnkurs (1 dag/kveld) og 1-ett valgt fordypningskurs (1 dag/kveld). 2 dager gir sertifikat nærnaturveileder. Kursene kan tas i motsatt rekkefølge.  Kursene passe for alle voksne. I tillegg er det mulig å være med på vår MasterClass. Bestill et eget kurs til din arbeisplass eller meld deg på ett av våre oppsatte kurs se arrangement facebook: ENDRING foredrag-opplevelser-kurs

Grunnkurs:

*Boltreleik og relasjonsaktiviteter

*Naturleiker

*Gruppevise friluftsaktiviteter

Lage egen lunsj

*Naturlekeplassen 1-2-3

Tilrettelegge opplevelsesområder

Utdeling av kursbevis

Fordypningskurs:

Valg 1) Mat ute

I løpet av kursdagen får deltakerne prøve ut kokegrop, sjusteinsovn, steikehelle, båloppheng mm. Du blir ikke kokk, men får mange ideer til hvordan lage mat ute sammen med barn og unge i natur.

Valg 2) Naturleikepark

Vi bygger naturleikeapparat sammen. Vi har skrevet den mest brukte læreboka om naturleikeplassen i Norge «Lag en naturlekeplass». I løpet av 1-en dag bygger vi 5-15 lekeapparat (avhengig hvor mange som er med. Dere får en egen naturleikepark 😉

Valg 3) Fysisk aktivitet og  sansing i natur

Innhold:

*Teori om barns motorikk og fysisk aktivitet

*Naturleiker

*Sanseaktiviteter

*Risikofylt leik

*Motoriske utfordringer for de minste

*Tilrettelegge bevegelsesområder

*Fysiske aktiviteter i natur – ideer

*Å være pedagog – refleksjon

Valg 4) Kreativ ute

Kurset kreativ ute tar utgangspunkt i naturen i nærmiljøet for kreativ virksomhet. I løpet av kursdagen bruker vi oss selv gjennm kroppslige uttrykk, naturbevegelser, improteater, bevegelsesforming, spikking, bygge fantasisteder med bambus,  kunst og håndverk.

Bli med på en kreativ og motiverende fantasifull dag!

Valg 5) Uteskole

I øpet av kursdagen jobber vi med Læreplan 2020 praktisk i nærnatur. Med utgangspunkt i sentrale fag i skolen finner vi muligheter sammen i dybdelæring, tverrfaglige tema og sosial læring. Vi bruker kompetansemålene sammen utvikler vi ideer til undervisning og det blir mye muligheter for refleksjon med andre skoleansatte gjennom kursdagen.

Vi har gjennomført mange kurs i natur for lærere og har fått gode tilbakemeldinger-

MasterClass:MasterClass Nærnaturveileder er en kursdag som bygger på sertifikat nærnaturveileder. Kurets er for de som vil gå litt mer i dybden. Dette er en praktisk kursdag som er koblet opp mot et teoretisk pensum. Pensumet må leses i forkant av kursdagen.

I løpet av kursdagen tar vi opp ulike tema som vi samtaler og utvikler praktiske ideer til. Kurset er for deg som vil trenge litt dypere inn i naturens muligheter.

Vi setter opp påmeldingskurs pluss at det er mulig å bestille kurset for de som har sertifikatet fra før.

Tema:

Natur, friluftsliv og verdier

Naturfilosofi

Barn og natur

Nærnaturveilederrollen- Didaktisk øving og refleksjon