OM FRILUFTSAKADEMIET

Firmaet Endring foredrag -opplevelser-kurs og Friluftsakademiet ble startet 2018. Vi er et kursfirma som har spesialisert oss på å utdanne alle som vil ha mer kompetanse omkring å ta med barn og unge i nærnatur. I løpet av de siste 4 årene har ca 4000 voksne mennesker vært med på våre kurs. Vi holder kurs over hele Norge. Vi selger kursdager til firma som f.eks skoler og barnehager og vi setter opp egne kurs som hvem som helst kan være med på. I basis ligger år egen nærnaturveilederutdanning med grunnkurs og 9 ulike påbygningskurs. Grunnkurs og ett fordypningskurs gir sertifikat nærnaturveileder. Kursene kan også tas frittstående eller i motsatt rekkefølge.

Vi som er kursholdere i Friluftsakademiet har lang erfaring med kurs og undervisning og forskning fra universitet og høgskoler innenfor emnene friluftsliv, fysisk aktivitet og helse. Vi har også mye erfaring med praktisk friluftsliv og har de siste fire årene kurset over flere tusen i nærnatur.

Vi har spesialisert oss på kurs i nærnatur som er pedagogisk innrettet og hvor enkelhet, naturglede og kursdeltakere i sentrum er viktigst.

Vi arrangerer egne påmeldingskurs over hele Norge og i tillegg er det mulig å bestille kurs til barnehager, skoler, idrettslag osv.

Kursholdere:

Tor Egil Bagøien som har 25 års erfaring som lærer, pedagogisk leder, underviser og forsker i barnehage -og lærerutdanning og har skrevet flere av de sentrale lærebøkene om barn og natur.

Heidi Ludvigsen har de siste 12 årene undervist og forsket i høyere utdanning innen helsefag. Heidi er også utdannet innen friuftsterapi. Heidi har vært kursholder for Friluftsakademiet de siste fire årene og holder også egne kurs som HeidiHiker. Heidi er den du møter om du vil melde deg på ett av våre kurs.