OM FRILUFTSAKADEMIET

Tor Egil Bagøien

Friluftsakademiet ble startet 2018. I Friluftsakademiet har vi spesialisert oss på å kurse alle som vil ha mer kompetanse i å ta med barn, ungdom og voksne ut i naturen. Kursene er pedagogiske og helserelaterte og vi fokuserer på de mulighetene nærnaturen gir. I løpet av de siste 6 årene har ca 6000 deltakere vært med på våre kurs. Vi selger kursdager til f.eks ansatte på skoler, i barnehager , helseinstitusjoner osv. Vi setter også opp egne kurs alle kan melde seg på.

Vi som er kursholdere i Friluftsakademiet har lang erfaring med kurs, undervisning og forskning fra universitet og høgskoler innenfor emnene friluftsliv, fysisk aktivitet og helse. Vi har også mye erfaring med praktisk friluftsliv og har skrevet flere av de sentrale lærebøkene.

Faste kursholdere:

Tor Egil Bagøien (59 år)er førstelektor og har 25 års erfaring som lærer, pedagogisk leder, underviser og forsker i friluftsliv, barnehage -og lærerutdanning og har skrevet flere av de sentrale lærebøkene om barn og natur. De siste seks årene som kursholder på heltid for Friluftsakademiet.

Heidi Ludvigsen (44 år) er universitetslektor og psykiatrisk sykepleier. Hun har har de siste 12 årene undervist og forsket ved Nord universitet. Heidi er også videreutdannet innen utendørsterapi. Heidi har vært kursholder for Friluftsakademiet de siste fem årene og holder også egne kurs som HeidiHiker.

Rune Waaler 61 år er førstelektor i friluftsliv. Han har jobbet som lærer i naturbruk i landbruksutdanninga, lærer i friluftsliv i folkehøgskolen, rektor og lærer i grunnskolen, barnehage -og lærerutdanner og de siste årene som friliftslivslærer ved Arktisk universitet UiT.

Heidi Ludvigsen