OM OSS

Vi som er kursholdere i Friluftsakademiet har lang erfaring med kurs og undervisning og forskning fra universitet og høgskoler innenfor emnene friluftsliv, fysisk aktivitet og helse. Vi har også mye erfaring med praktisk friluftsliv og har de siste tre årene kurset over 3000 i nærnatur. Hovedansvarlig er førstelektor Tor Egil Bagøien som har 25 års erfaring som lærer, pedagogisk leder, underviser i høyere utdanning og har skrevet flere av de sentrale lærebøkene om barn og natur.