VÅRE KURS

 • Grunnkurs Nærnaturveileder

Kurset Nærnaturveileder er vårt mest holdte kurset. I løpet av kursdagen får du mange ideer til å drive med undervisning og aktivitet med barn og ungdom.

Innhold: Naturleiker, friluftsaktiviteter, gruppeaktivitet natur, bygge hyttelandsby, lage opplevelsesområder, læring i natur, knuter og øve/reflektere over naturveilederrollen.

 • Fysisk aktivitet og motorisk læring ute

Kurset gir ulike ideer til aktiviteter i natur med fokus på bevegelser. Motorisk læring gjennom refleksjon og utprøving står i fokus.

Innhold: Naturbevegelser, koordinative egenskaper i natur, naturens muligheter for bevegelser, naturleiker, sanseøving i natur, lage bevegelsesområder/løyper og lage bevegelsesaktiviteter ute (øving)

 • Mat i groper og steinovner

Dette er et metodekurs for de som vil lage mat sammen med grupper ute i natur. Her lærer dere ulike framgangsmåter og metoder som egner seg i en pedagogisk tilnærming til å lage mat ute.

Innhold: Bygge steinovner, kokegroper og ulike bål/båloppheng. Lage redskaper og ulike måter å lage utemat på. Lage ulike retter fra naturen/butikk ute, gruppevis lage koldtbord med fremføring.

 • Relasjonsbygging i natur

Dette er et kurs dere deltakerne lærer ulike ideer i praktisk relasjonsarbeid i natur.

Innhold: Lekeslåssing, gruppevise konkurranser, trygghetsøvelser, «Mesternes Mester», naturleiker, bygge i natur sammen, stillhet og samtale. Vi bygger Lag!

 • Lær å lage naturlekeplass

I dette kurset lærer dere å lage naturlekeplasser og lekeapparater i natur. Kurs er unikt og konseptet er utviklet av oss på -90 tallet. Vi tar utgangspunkt i boka vår «Lag en naturlekeplass».

Innhold: Vi bygger naturleikeapparater med veiledning i forhold til sikkerhet, knuter og materialer. På slutten av dagen har vi laget en naturleikeplass med enkle midler.

 • Språklæring i natur

Kurset setter fokus på erfaringsbasert språklæring. I løpet av kursdagen får dere mange ideer til hvordan bruke naturen til å lage ord og språk

Innhold: Begrepslæring i natur, sanse og utforske, erfaringsbasert læring, natur, leke med ord og uttrykk, naturlig språklæring

 • Uteskole

Kurset tar utgangspunkt i Læreplan 2020 og gir ideer til hvordan drive undervisning ute i nærnatur.

Innhold: Dybdelæring i natur, tverrfaglig læring, hvordan undervise i ulike fag ute, lærerrollen i natur, muligheter i Læreplan 2020 for uteskole.

 • Natur- livsmestring -helse.

Vi tar utgangspunkt i målsettinger om Livsmestring og helse i Rammeplan for barnehagen og Læreplan 2020. Kurset gir ideer til hvordan arbeide med livsmestring i natur.

Innhold: Skogsbad – en reise i sansenes verden, fysisk aktiviteter i natur, mindfulness i hengekøye, gruppevis mestring, fellesøvelser, samtaler i små grupper, stillhet og ettertanke, og endringsstrategier.

 • Tilpasset opplæring og inkludering

Kurset er beregnet på ansatte i barnehager og skoler som jobber med spesialpedagogikk, inkludering og tilpassa opplæring. Kurset gir ideer til hvordan bruke naturen til god undervsining for barn og unge med spesielle behov.

Innhold: Tilpasset aktiviteter, inkludering gjennom leik, relasjonsøvelser i natur, naturens muligheter for inividualisering.

 • Førstehjelp i barnehage og skole

Kurset er beregnet på de som har ansvar for barn og unge. Kurset gir kunnskap og erfaring med å takle ulike sykdommer og skader hos barn og unge.

Innhold: Kurset starter inne med 2 timers forelesning om førstehjelp på barn og unge. Kurset gir en innføring hvordan drive førstehjelp med ulike skader og skader som kan oppstå i barnehager og skoler. Etter forelesninga jobber vi gruppevis med ulike case og scenaroier f.eks bilulykker, drukning, bruddskader, brannskader.

 • Lær å lage HMSplan i barnehage og skole

Kurset har som mål å utvikle en HMS plan for virksomheten. Gjennom kursdagen jobber vi konkret med HMSvuderinger i forhold til ulike miljø i barnehagen.

 • Naturpedagogikk

Kurset har som mål å lære deg og lære andre. Vi gir deg ideer til hvordan bruke ulike pedagogiske og didaktiske virkemidler for å bli en bedre voksen/lærer/leder i natur.

Innhold: Om pedagogrollen, hvordan motivere i natur, pedagogrollen ute, praktisk didaktisk arbeid, metodisk arbeid, pedagogisk refleksjon.

 • Grunnleggende friluftskunnskap

Kurset tar sikte på å lære deltakerne om utstyr og bekledning og hvordan bruke det i natur. Kurset tar også for seg mange problemstillinger knyttet til ferdsel i natur