UTESKOLEKURS

Kurset UTESKOLE tar utgangspunkt i Læreplan 2020 og er rettet mot ansatte i skolen. Gjennom kursdagen jobber vi i nærnatur med tema som dybdelæring, tverrfaglige tema og sosial læring.

Kurset tar utgangspunkt kompetansemål i de sentrale fagene i skolen og med enkle midler vil kursdeltakerne se muligheter for undervisning ute i skolens nærområde.

Kurset gir nye ideer og mulighet for refleksjon sammen med andre ansatte i skolen.

Bestill uteskolekurs til din skole eller bli med på et av våre påmeldingskurs. Se arrangement på facebook: ENDRING foredrag-opplevelser-kurs