MEDITASJON OG SKOGSBAD

Meditasjon i naturen

Hva er meditasjon?

Mennesker har i mange tusen år brukt meditasjon i søken etter indre harmoni. Meditasjon er stress- reduserende, gir økt velvære, økt konsentrasjonsevne, øker selvbevisstheten og vi blir i stand til å yte mer. Det er også godt dokumentert gjennom forskning at meditasjon har positive effekter på søvn, migrene, blodtrykk, IBS og angst. Meditasjon hjelper oss også med å gjenopprette balansen mellom høyre og venstre hjernehalvdel.

Meditasjon handler om avslapning og å kontrollere sinnet. Dette kan gjøres gjennom ulike meditasjonsøvelser, og vi tilbyr øvelsene gjennom å meditere inne i naturen eller i hengekøye. Vi starter med avslapning og videre fokuserer vi på ett punkt som sinnet konsentrerer seg om. Hver gang sinnet prøver å fokusere på noe annet, vil det bringes rolig tilbake til fokuspunktet.

Hvordan foregår meditasjon?

Vi beveger oss rolig inn i naturen til meditasjonsområdet eller til hengekøyene, og blir værende der gjennom meditasjonen. Vi avslutter med teseremoni og refleksjon, og varighet er ca 2 timer. Vi beveger oss ca 800 meter til sammen, men dette kan justeres- og det er ingen krav til fysisk form. Du vil gjennom samlingen komme i dypere kontakt med naturen og deg selv.

Skogsbad

Hva er skogsbad?

Skogsbading handler om å bevege seg i naturen på en rolig og mediterende måte hvor vi har fokus på tilstedeværelse og åpning av sanser. Det handler altså ikke om å bade i vann, men om å bade i skogens atmosfærer. Skogsbad er opprinnelig en japansk tradisjon som kalles Shirin- Yoku, og internasjonalt oversettes det med forest bathing. Dette er et viktig helseforebyggende tiltak i Japan, og er inkludert i det japanske helseprogrammet. Det skrives også ut på resept i flere og flere land.

Gjennom flere tiår med egne, dype sanseopplevelser i naturen og videreformidling gjennom kurs og høyere utdanning har vi utviklet ulike former for sansevandringer i naturen. Her tilbyr vi vandringen med fokus på oppmerksomt nærvær, og å oppdage de mange dybdene og dimensjonene som skogen rommer- samt å oppdage ulike fenomener som er til stede i naturen. Helseeffektene ved skogsbading er godt dokumentert gjennom forskning; Økt livskvalitet, stressreduksjon, søvnforbedring, økt konsentrasjon, styrker immunforsvaret, økt kreativitet, forebygging av hjertekar- sykdommer, kreft og diabetes og reduksjon av angst og depresjon.

Hvordan foregår skogsbad hos oss?

Vi tilbyr skogsbad i ca 2,5 timer hvor vi går ca 1 km totalt. Lengde kan justeres ned etter behov, og vi har derfor ingen krav til fysikk. Vi starter med en øvelse for å vekke alle sansene, og for å bli oppmerksom på naturen omkring. Videre vandrer vi langsomt i stillhet i enkelt terreng med fokus på tilstedeværelse. Underveis får deltakerne ulike invitasjoner for å utforske sansene og naturopplevelsene. Mellom hver invitasjon samles vi i sirkel og reflekterer i fellesskap. Siste delen av skogsbadet er en te- seremoni.

Gjennom å delta på skogsbad får du få økt fokus, ro og velvære og oppleve mindre stress. Du vil også komme i dypere kontakt med naturen og deg selv.

Pris: Kr 400 pr pers