MASTERCLASS NÆRNATURVEILEDER

MasterClass Nærnaturveileder er en kursdag som bygger på sertifikat nærnaturveileder. Kurets er for de som vil gå litt mer i dybden. Dette er en praktisk kursdag som er koblet opp mot et teoretisk pensum. Pensumet må leses i forkant av kursdagen.

I løpet av kursdagen tar vi opp ulike tema som vi samtaler og utvikler praktiske ideer til. Kurset er for deg som vil trenge litt dypere inn i naturens muligheter.

Vi setter opp påmeldingskurs pluss at det er mulig å bestille kurset for de som har sertifikatet fra før.

Tema:

Natur, friluftsliv og verdier

Naturfilosofi

Barn og natur

Motivasjon i natur

Nærnaturveilederrollen- Didaktisk øving og refleksjon