KURS FYSISK AKTIVITET I NATUR

Dette kurset er rettet mot alle alle som jobber med fysisk aktivitet, idrett, bevegelse og kroppsøving. I løpet av kursdagen får kursdeltakerne mange ideer til hvordan bruke naturen til å utfordre barn barn og unge fysisk i natur.

Kurset passer for lærere som underviser i kroppsøving, barnehageansatte som er opptatt av fysisk aktivitet, for de som jobber med tilpassa opplæring, trenere i idrettslaget, ledere i 4H og alle andre.

Tema:

  • naturbevegelser og bevegelsesforming
  • tilrettelegging for naturaktivitet
  • naturleiker
  • kroppsøving i Læreplan 2020
  • sansing i natur
  • Didaktisk trening