BYGGE EGEN NATURLEKEPLASS

Vi har lang erfaring med å kurse barnehager, skoler, lag og organisasjoner i det å bygge en naturlekeplass. Ta kontakt på epost: tor.e.bagoien@gmail.com for mer info.